REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRONATURES.PL

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjęto następujące definicje :

REGULAMIN – regulamin świadczenia usług przez sklep znajdujący się pod adresem internetowym www.pronatures.pl., który reguluje prawa i obowiązki tak klienta jak sprzedawcy. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu, tak aby klient posiadał do niego nieograniczony dostęp w każdym czasie w celu pobrania lub wydruku.

SKLEP – sklep zajmuje się sprzedażą prowadzoną przez Internet po adresem www.pronatures.pl, oraz dostarczaniem zakupionych produktów pod wskazany przez kupującego adres.

KLIENT – osoba fizyczna bądź osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych, korzystająca ze strony internetowej/sklepu, lub serwisów aukcyjnych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

FIRMA KURIERSKA – firma dostarczająca klientowi zakupiony towar.

STRONA INTERNETOWA – strona internetowa prowadzona przez sprzedającego, firmę PRONATURES., dostępna pod adresem www.pronatures.pl

SPRZEDAWCA

PRONATURES Lucyna Danek

ul. Orzechowa 5, 32-091
Górna Wieś

NIP: 676-166-41-94

REGON: 361446905

INFORMACJE O FIRMIE

 1. Sklep zajmuje się sprzedażą prowadzoną przez Internet, oraz dostarczaniem sprzedanych produktów pod wskazany przez kupującego adres. Slep PRONATURES oferuje wyłącznie dostaczenie produktów nowych i wolnych od wad.
 2. Zakupów mogą dokonywać osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów występujących w trakcie korzystania ze sklepu internetowego, Klient może skontaktować się ze sklepem w celu wyjaśnienia i uzyskania pomocy. W tym celu należy wysłać mail`a na adres biuro@pronatures.pl lub skontaktować się telefonicznie +48 604 141 142

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu poprawnego korzystania z serwisu wymagane jest korzystanie z oprogramowania, sprzętu oraz łącza internetowego.
 2. Do prawidłowego korzystanie ze sklepu wymagane jest obsługa „ciasteczek” przez przeglądarkę internetową kupującego.

CENY PRODUKTÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny przedstawione w sklepie internetowym są cenami brutto i wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Sklep posiada prawo do zmiany cen, zmiany oferty poprzez dodawanie nowych produktów lub usuwanie tych, których dostawy nie jest w stanie zagwarantować kupującemu. Sklep informuje o terminie ważności konkretnej oferty.
 3. Klient decyduje o warunkach dostawy i sposobie płatności, jednak do każdego zamówienia doliczane są koszty wysyłki – chyba że zamieszczona na stronie internetowej oferta stanowi inaczej.
 4. W trakcie dokonywania zakupów klient wybiera sposób płatności:

- płatność gotówką w siedzibie firmy. Płatności nalezy dokonać w chwili odbioru towaru w sklepie, jednak nie      później niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

- płatność „za pobraniem” zgodnie z regulaminem firmy dostarczającej zakupy. Płatności należy dokonać gotówką w chwili odbioru zakupionego towaru od kuriera.

- przelew na konto bankowe firmy – 60 1240 1431 1111 0000 1010 3333. Płatności należy dokonać przelewem bankowym niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od złożenia zamówienia.

- przy dostarczaniu zakupów poza granice RP, forma płatności i koszty transportu są ustalane indywidualnie.

5. Każde zamówienie jest dostarczane wraz z paragonem lub fakturą VAT, która jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta.

 

RODZAJ DOSTAWYFORMA PŁATNOŚĆIKWOTA
DPD Standard* Przelew lub PayU 15,00 zł
DPD Pobranie** Płatność u kuriera 20,00 zł


 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są : telefonicznie, poprzez e-mail, poprzez stronę internetową www.pronatures.pl
 2. Aby dokonać zamówienia klient nie ma obowiązku rejestracji i wyrażania zgody na wykorzystywanie danych osobowych.
 3. Ceny produktów opublikowane na stronie sklepu podane są w PLN oraz zawierają wszystkie składniki takie jak podatek VAT, cło i inne. Ceny nie zawierają kosztów transportu o których Klient decyduje w trakcie składania zamówienia dokonując wyboru dotyczącego formy transportu.
 4. W celu złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu.
 5. Z chwilą kiedy klient otrzyma od Sklepu informację dotyczącą przyjęcia zamówienia – umowę sprzedaży między Klientem a Sklepem uważa się za zawartą.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto sklepu. Jeżeli klient dokonał zamówienia z „płatnością za pobraniem” realizacja zamówienia rozpoczyna się tak szybko jak to możliwe, po jego przyjęciu w godzinach pracy biura sklepu.
 7. Wysyłka towaru realizowana jest przez Pocztę Polską, firmę kurierską, możliwy jest też odbiór osobisty w siedzibie firmy. Klient dokonuje wyboru sposobu wysyłki oraz kosztów z tym związanych. Wysłanie zamówionych produktów odbywa się nie później niż 3 dni od złożenia zamówienia.
 8. W przypadkach uzasadnionych, sklep zastrzega sobie prawo do wydłużonego czasu realizacji zamówienia, jednak nie dłużej niż 7 dni o czym niezwłocznie informuje klienta. Jeśli w tym czasie Sklep nie będzie w stanie wykonać zlecenia, zwraca wpłaconą kwotę, chyba że klient wybierze inny towar o takiej samej wartości. W przypadku takiego świadczenia zastępczego Klientowi także przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od otrzymania towaru, a w przypadku skorzystania z tego prawa zwrot rzeczy następuje na koszt Sklepu.

ZWROT TOWARU i REKLAMACJE

 1. Zgodnie z obowiązującym w RP prawem, klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
 2. W celu odstąpienia od umowy kupna i zwrotu towaru, klient powinien wysłać na adres sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna przed upływem 14 dni od dostarczenia towaru przez sklep. Oswiadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, odesłanie zakupionych produktów odbywa sie na koszt kupujacego.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, ktorej po otwarciu opakowania nie mozna zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowania zostało otwarte po dostarczeniu.
 4.  Po wskazaniu przez klienta numeru rachunku bankowego, zwrot gotówki za zakupiony towar nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania zwracanego towaru.
 5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy lub pisemnie na adres Sklepu.
 6. Sklep internetowy oferuje wyłącznie produkty objęte gwarancją producenta w związku z czym jeżeli klient zakupi towar z wadami technicznymi lub uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, powinien odesłać go do sklepu internetowego wraz z paragonem oraz pisemną informacją o wadzie produktu na adres : PRONATURES ul. Rydla 7, 30-122 Kraków.
 7. Po otrzymaniu reklamowanej przesyłki, firma PRONATURES rozpatruje ją bez zbędnej zwłoki. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona firma zwraca na wskazany przez klienta rachunek bankowy również koszty przesyłki.
 8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar zostanie wymieniony na inny wolny od wad. Jeżeli z przyczyn niezależnych nie będzie to możliwe, klient otrzyma możliwość wybrania innego produktu tej samej wartości lub zwrotu gotówki na wskazany rachunek bankowy.
 9. W przypadku reklamacji dotyczących transportu, sklep www.pronatures.pl jako strona posiadająca podpisaną umowę z firmą kurierską, składa reklamacje w imieniu klienta/kupującego.

 .

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe Sklep wykorzystuje jedynie w  celu  świadczenia usługi przez Sklep.
 2. Klient nie ma obowiązku rejestracji podczas dokonywania zakupów, jeżeli jednak dokona rejestracji otrzyma dostęp do innych korzyści.
 3. Jeżeli klient dokona rejestracji, będzie mógł otrzymywać informacje marketingowe od sklepu www.pronatures.pl, być informowanym o aktualnej ofercie handlowej i promocjach prowadzonych przez sklep. Klient ma prawo rezygnacji z otrzymywania informacji handlowej w każdym czasie.
 4. Sklep www.pronatures.pl zobowiązuje się do przechowywania i zabezpieczania danych klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych ( dz. u. nr 101, poz.926 z 2002 roku.). Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim i firmom bez zgody klienta, z wyłączeniem przekazania organom państwowym w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ma prawo żądania modyfikacji, zmiany oraz usuwania swoich danych z bazy sklepu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ( 1 ) Kodeksu Cywilnego zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywinego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ( 1 ) Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowania przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W przpadku gdy klient sklepu PRONATURES będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługa reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży moga być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.