1. 1. Zwrot zakupionego towaru

 2. Zgodnie z obowiązującym w RP prawem, klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia odebrania przesyłki

 3. W celu odstąpienia od umowy kupna i zwrotu towaru, klient powinien wysłać na adres sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna przed upływem 14 dni od dostarczenia towaru przez sklep. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstapienie od umowy, odesłanie zakupionych produktów odbywa sie na koszt kupującego.

 4. Prawo do odstąpenia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze zwględu na ochronę zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jeżeli opakowania zostało otwarte po dostarczeniu.

 5. Po wskazaniu przez klienta numeru rachunku bankowego, zwrot gotówki za zakupiony towar nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania zwracanego towaru.

 6. 2. Reklamacja zakupionego towaru

 7. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy lub pisemnie na adres Sklepu.

 8. Sugerujemy sprawdzenie zawartości paczki w obecności dostawcy - szczególnie prosimy o sprawdzenie zawartości paczki pod względem:

  -uszkodzenia zawartości
  -rozlanych produktów
  -rozsypanych proszków (dot. glinek etc.)

  Jeśli opakowanie lub jego zawartość jest uszkodzona należy koniecznie wypełnić formularz uszkodzenia paczki. Jest to niezbędne do uwzględnienia Państwa reklamacji.

 9. Sklep internetowy oferuje wyłącznie produkty objęte gwarancją producenta w związku z czym jeżeli klient zakupi towar z wadami technicznymi lub uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, powinien odesłać go do sklepu internetowego wraz z paragonem oraz pisemną informacją o wadzie produktu na adres : PRONATURES ul. Rydla 7, 30-122 Kraków.

 10. Po otrzymaniu reklamowanej przesyłki, firma PRONATURES rozpatruje ją bez zbędnej zwłoki. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona firma zwraca na wskazany przez klienta rachunek bankowy również koszty przesyłki.

 11. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar zostanie wymieniony na inny wolny od wad. Jeżeli z przyczyn niezależnych nie będzie to możliwe, klient otrzyma możliwość wybrania innego produktu tej samej wartości lub zwrotu gotówki na wskazany rachunek bankowy.

 12. W przypadku reklamacji dotyczących transportu, sklep www.pronatures.pl jako strona posiadająca podpisaną umowę z firmą kurierską, składa reklamacje w imieniu klienta/kupującego.

 13. W przypadku, gdy klient sklepu będzie chciał wdac się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające w umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie to regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.