Dziecięce porażenie mózgowe

Encefalopatia statyczna potocznie nosi nazwę porażenia mózgowego. Porażanie mózgowe jest to choroba w której doszło do uszkodzenia nerwowo-mięśniowego. W wyniku przebytego porażenia nie następuje dalszy rozwój choroby i stan chorego nie ulega pogorszeniu. Porażenie mózgowe dzieli się na porażenie kurczowe tak zwane spastyczne i niekurczowe. Objawy porażenia mózgowego widoczne są dopiero u dziecka sześcio- siedmiomiesięcznego. Objawy towarzyszące porażeniu mózgowemu wahają się od łagodnych do ciężkich. Typowymi objawami pojawiającymi się u dzieci dotkniętych porażeniem mózgowym jest opóźnienie w rozwoju, słaba kontrola motoryczna ze zmniejszonym lub zwiększonym napięciem mięśniowym.. Porażenie mózgowe zalicza się do najpowszechniejszych chorób układu ruchowego jakie występuje w okresie dzieciństwa. Szacuje się, że jedno, dwoje dzieci na tysiąc urodzeń rodzi się z porażeniem mózgowym. Najbardziej podatne na porażenie mózgowe są dzieci, które urodziły się z bardzo małą masą urodzeniową. Najczęstszą przyczyną porażenia mózgowego jest uszkodzenie rozwijającego się układu nerwowego w okresie płodowym. Na pewno nie bez związku a urodzeniem dziecka z porażeniem mózgowym jest palenie papierosów, stosowanie leków i narkotyków oraz nadużywanie alkoholu przez matkę. Czasami niektóre przypadki są związane z podłożem genetycznym.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]