Jak często występują parafilie?

Jak często występują parafilie?

W poniższym artykule zajmiemy się problematyką z zakresu występowania parafilii. Mamy różne jej rodzaje, przykładowo parafilię opcjonalną, preferencyjną oraz wyłączną. Oczywiście każda z nich różni się w zakresie natężenia pobudzenia seksualnego w stosunku do konkretnego obiektu. Mimo to terminy te nie są zdefiniowane na tyle ściśle, na ile byśmy sobie tego życzyli. Jak to jest z opcjonalną? Można nazwać tą parafilię najbardziej łagodną oraz najmniej restrykcyjną. Tutaj nasze upodobanie do danego obiektu czy czynności nie jest fanatyczne; wręcz przeciwnie, stanowi po prostu pewną alternatywę dla osiągnięcia seksualnej przyjemności. Osoba zaburzona idzie tą drogą okazjonalnie, kiedy ma na to ochotę. Nieco gorzej jest w preferencyjnej. Jak sama nazwa mówi: preferować, czyli woleć coś od czegoś. Chociaż osoba zaburzona ma również normalne stosunki, traktuje je jako coś niższego, podległego parafilijnym upodobaniom. Jeżeli miałaby ona wybierać, to oczywiście zdecyduje się na stosunek z przedmiotem parafilii. Najgorzej mają osoby z parafilią wyłączną. One nie mają żadnych normalnych stosunków, ponieważ nie są w stanie uzyskać tą drogą jakiejkolwiek satysfakcji seksualnej. Dlatego też stosują się tylko i wyłącznie do obiektu swojej parafilii. Te właśnie osoby mają najtrudniej, jeżeli chodzi o status społeczny i materialny.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments