Parafilie a funkcjonowanie w społeczeństwie

Większość osób nie zna terminów z zakresu seksuologii, jedyne co nie jest im obce to słowa „zboczenie” czy „dewiacja”. W poniższym artykule poświęcimy parę słów parafiliom, które zasługują na naszą uwagę. Czym jest parafilia? Jest ona określana głównie jako zaburzenie preferencji seksualnych i w obecnej literaturze zastępuje pojęcia wymienione w początkowej części. Osoba z parafilią tak naprawdę uzależniona jest od pewnego przedmiotu. Inaczej mówiąc – jeżeli tego przedmiotu nie ma (może być to na przykład dziecko, jeżeli mówimy o pedofilii) to wówczas u osoby zaburzonej raczej nie wystąpi podniecenie seksualne, a już na pewno nie będzie ona w stanie uzyskać pełnej satysfakcji seksualnej, tak jak osoba niezaburzona – ze zwykłego stosunku. Osoba z taką parafilią ma dość ciężko w normalnym społeczeństwie, bo tak naprawdę jest zdominowana przez swój popęd, którego realizacja jest najczęściej nieakceptowana przez otoczenie. Osoby te często i bardzo silnie fantazjują o dziwnych przedmiotach oraz zachowaniach – często są to zwykłe przedmioty, które u nikogo innego nie wywołują podobnych skojarzeń; czasem na pojawienie się podniecenia ma wpływ wyobrażenie o czyjejś krzywdzie czy cierpieniu, w myślach mogą oni poniżać pewne osoby. Występowanie parafilii wiąże się z odczuwanym przez osobę zaburzoną cierpieniem oraz z pogorszeniem funkcjonowania w praktycznie każdej sferze.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]