Prywatne porady lekarskie są czasem lepszym rozwiązaniem