Przede wszystkim trzeba pamiętać o prywatnej opiece medycznej