Zaburzenia rozwoju psychicznego

Zaburzenia rozwoju psychicznego

Do najczęstszych zaburzeń rozwoju psychicznego w okresie dzieciństwa lekarze zaliczają autyzm. Autyzm jest bardzo poważnym zaburzeniem w którym dzieci dotknięte tą chorobą przejawiają upośledzoną komunikację słowną, nie są w stanie interpretować niewerbalnie sposobów porozumiewania się takich jak złość w głosie lub promienny uśmiech, wykazują znaczące ograniczenie zainteresowań, mają upośledzone interakcje społeczne. Dziecko autystyczne bardzo często nie jest w stanie spełniać poleceń i wykonywać drobnych czynności. Stwarzają wrażenie głuchych podczas gdy prawidłowość w funkcjonowaniu słuchu jest klinicznie potwierdzona. W porównaniu do dzieci nawet upośledzonych spędzają zdecydowanie mniej czasu na zabawie. Często zdarza się, że dziecko dotknięte autyzmem funkcjonuje jakby inni ludzie obok niego nie istnieli. Szacuje się, że obecnie czworo na dziesięć tysięcy dzieci jest dotkniętych autyzmem. Tendencja ta zdaje się mieć charakter rosnący. Bez względu na rodzaj środowiska i grupy etnicznej praktycznie każde dziecko może zostać dotknięte autyzmem. Jednak na podstawie prowadzonych statystyk stwierdza się, że autyzm zdecydowanie częściej dotyka chłopców oraz u dzieci,które cierpią na fenyloketonurię. Niemniej jednak szczegóły wciąż pozostają do wyjaśnienia i w większości przypadków przyczyny choroby wciąż pozostają nieznane.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments